Проектування і дизайн

Проектування і дизайн
Реалізовані проекти

Кожна будівля, кожен об’єкт починається з ідеї, з розробки концепції. Це основоположний елемент кожного інвестиційного проекту.

Весь процес проектування можна поділити на три основних етапи, які мають свої складові частини:

І етап. Передпроектні пропозиції. Розробляються для принципового визначення відповідності об’єкту потребам замовника, містобудівним, архітектурним, художнім, екологічним та іншим нормам. Метою даного етапу є підтвердження можливості створення об’єкту нерухомості із заданими характеристиками. Відповідно до потреб замовника передпроектні пропозиції можуть бути доповнені інженерно-технічиними розробками, схемами інженерного забезпечення об’єкту, попередніми розрахунками кошторисної вартості.

 1. Розробка архітектурного об’ємного просторового рішення та техніко-економічних показників об’єкту. даний етап також передбачає візуалізацію пропозицій, що дозволяє наочно оцінити всі переваги та упередити виникнення можливих недоліків.
 2. Архітектурно-планувальні рішення.
 3. Пояснювальна записка, яка містить техніко-економічні показники та обґрунтування прийнятих рішень.
 4. Ситуаційний план у масштабі 1:2 000.
 5. Схема генерального плану у масштабі 1:500.
 6. Плани усіх рівнів / поверхів будівлі.
 7. Вертикальні розрізи.
 8. Фасади будівлі.
 9. Візуалізація.

ІІ етап. Стадія «Проект». Розробляється у відповідності до завдання на проектування, видане замовником і обов’язково містить містобудівні, архітектурні, художні, екологічні, технічні, технологічні, інженерні рішення об’єкту, техніко-економічні показники.

 1. Генеральний план.
 2. Пояснювальна записка.
 3. Ситуаційний план.
 4. Проект вертикального планування.
 5. Проект благоустрою та озеленення.
 6. Схеми руху транспорту та пішоходів.

Архітектурно-будівельна частина.

 • Пояснювальна записка, яка включає протипожежні заходи та заходи для маломобільних груп.
 • Плани поверхів.
 • Розрізи.
 • Фасади.

Конструктивна частина.

 • Пояснювальна записка.
 • Основні схеми та вузли.

Інженерна частина, яка містить основні схеми та пояснювальні записки по розділам:

 • опалення, вентиляція;
 • електроосвітлення, електрообладнання;
 • водопровід, каналізація;
 • автоматизація, слаботочні системи.

ІІІ етап. Робоча документація. Є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин:

 • частина, яка підлягає затвердженню, і містить пояснювальну записку, кошторисну документацію, розділ організації будівництва та креслення,
 • робочі креслення, на підставі яких виконуються будівельні роботи, у повному об’ємі відповідно до договору.

За додатковою інформацією та консультаціями звертайтеся у відділ будівництва ГК ЮКОН.

тел. (044) 581-38-88

Об'єкти нерухомості, що перебувають
у власності компанії
Комерційна пропозиція
для потенційних інвесторів